CAT工具收集

| 分类 技术随笔  | 标签 CAT 

收集常见计算机辅助翻译工具,持续更新。

国外:

名称 网址 简介 分类
SDL https://www.sdl-china.cn/cn/   CAT
Dejavu https://www.atril.com/   CAT
memoQ https://www.memoq.com/   CAT
Wordfast https://www.wordfast.net/   CAT
Swordfish https://www.maxprograms.com/products/swordfish.html   CAT
Felix-cat http://felix-cat.com/   CAT
Heartsome Translation Studio https://github.com/heartsome/translationstudio8 开源 CAT
OmegaT https://www.omegat.org/ 开源 CAT
BasicCAT https://www.basiccat.org/ 开源 CAT
wordfast anyhwere https://freetm.com/ 在线CAT CAT
Memsource https://www.memsource.com/ 在线CAT CAT
MateCAT https://www.matecat.com/ 在线CAT CAT
SmartCAT https://www.smartcat.ai/ 在线CAT CAT
crowdin https://crowdin.com/ 众包平台 平台
transifex https://www.transifex.com/ 众包平台 平台

国内:

名称 网址 简介 分类
雪人CAT http://www.gcys.cn/   CAT
Transmate http://www.uedrive.com/products/standalone/   CAT
译马网 http://www.jeemaa.com/ 在线CAT CAT
云译客 http://pe.iol8.com/ 在线CAT CAT
YiCAT https://www.tmxmall.com/yicat tmxmall开发的在线CAT CAT
YeeKit https://www.yeekit.com/ 中译语通开发的在线CAT CAT

上一篇     下一篇